เฟอร์นิเจอร์โชว์ วันที่ 12-20 มกราคม 2562 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี Hall 9-12

January 21 2019
01-02-furnitureshow2019-l

งานแสดงสินค้าแนว Public Consumer ไลฟ์สไตล์เพื่อผู้บริโภค รวบรวมกลุ่มสินค้าทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมงาน ทั้งสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าเพื่อการช้อปปิ้งยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ อาคาร 9-12 ของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี