IFSEC Southeast Asia 2018 – Bangkok Edition วันที่ 25-27 ต.ค 61 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 1

October 25 2018
02-09-ifsec-l

งาน IFSEC Southeat Asia เป็นงานนิทรรศการที่รวบรวมอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย และ การควบคุมอัคคีภัย ในภูมิภาค ซึ่งมีบริษัทชั้นนำมากกว่า 350 บริษัทร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดภายในงาน อาทิเช่น กล้องวงจรปิด ระบบตรวจสอบทางชีวภาพ ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบตรวจจับ อุปกรณ์ป้องกันตัว และอื่นๆอีกมากมาย ตลอดงานทั้งสามวันคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000คน ซึ่งรวมไปถึง เจ้าหน้าที่จากรัฐบาล ตำรวจ ผู้คุม ตัวแทนจำหน่าย และผู้เข้าชมที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเยี่ยมชมเวปไซต์ www.ifsecsea.com